Дейност

There are no translations available.

  • Софтуер – разработка, внедряване и поддръжка на софтуер насочен към организация, управление и контрол на фирми, счетоводство и финансово планиране, цялостни решения за организация на работа при спедиторски и транспортни дружества, както и софтуер свързан с планиране и оптимизиране на геодезични и инженерни проекти.
  • Хардуер – техническо оборудване на компютърни мрежи и офиси, поддръжка, администриране, доставка и конфигуриране на интернет, ремонт на компоненти и др.
  • Консултации – на базата на анализ на дейността и ресурсите на фирмата, ние предлагаме схеми за управление, насочени към оптимизиране и ефективност на работа.