Компютърна Поддръжка

 

Услугата “Компютърна поддръжка” включва следните дейности:

 • компютърната поддръжка на наличния хардуер и софтуер на клиента;
 • оценки и предложения за оптимизация на техниката;
 • продажба на необходимите консумативи
 • Консултации в сферата на Информационните технологии

Дейността се упражнява се на място – при самия клиент или дистанционно посредством интернет или телефон.

 

Клиентите на тази услуга могат да разчитат на следното:

 • Спешни ремонти на дефектирали устройства
 • Доставка на нови конфигурации или периферия на място
 • Непрекъснати консултации
 • Настройка на наличния софтуер
 • Профилактика на системите минимум веднъж месечно

 

“Анимо софтуер ООД” разполага с екип квалифицирани специалисти, способни в минимални срокове и с висок професионализъм да отстранят проблемите в компютърната система на клиента, да му окажат помощ или консултират.

 

Конфиденциалността на вътрешнофирмената информация, която би могла да бъде компрометирана при решаване на софтуерен проблем, е гарантирана.

Политиката на фирмата да се предлагат висококачествени услуги, с минимален срок за реакция на изгодни цени. Предлагат се два типа поддръжка:

 

 • с договор за абонаментна месечна поддръжка – включва задължителен брой месечни посещения, сроковете за реакция са ясно дефинирани!
 • без абонамент

 

Ценова листа