Animo ExChanger

Изтегли ДЕМО ВЕРСИЯ

 

Продуктът "Animo ExChanger" е разработен с цел автоматизирането на всекидневната дейност на обменни бюра и Финансови къщи. Продуктът се разработва от 1995 г. насам с активното съдействие на няколко обменни бюра, като се обновява непрекъснато, съгласно промените в действащото законодателство, както и изискванията на БНБ. Animo ExChanger е изцяло съобразен с новите разпоредби на НАП за връзка на фискалните устройства. Генерира се автоматично  форма номер 51 на БНБ.

Animo ExChanger залага на опростен и интуитивен интерфейс, гарантиращ както лекота при ежедневната работа, така и бърз и точен достъп до необходимата информация. Вградени са множество функции за предпазване от неволни грешки и бързото им коригиране, ако са допуснати.

Програмата работи под Microsoft Windows

Функциите на системата се разделят на четири главни направления:

Контрол на достъпа

Всеки оператор на обменно бюро трябва да се регистрира чрез въвеждане на контролен код за достъп в системата. Това гарантира сигурност на работата. Броят на касиерите на обмените бюра е неограничен. Достъпа на всеки касиер се определя от потребител с по-високи права - „администратор" (обикновено управителя). Всеки касиер има достъп само до информацията, въведена лично от него, докато администратора има достъп до цялата информация.

Извършване на всекидневните касови операции: поддържат се четирите основни касови операции: - Купува; Продава; ПКО /Внасяне/; РКО /Теглене/

При извършването на всяка от тях се извършват серия от контролни тестове: - за необходими наличности, за стойностите на въведените курсове на валутите и други.
Постоянно активен е прозорец / електронно табло/ показващ текущо въведените курс продава и купува на търгуваните валути.

Всяка направена операция се придружава от касов бон и / или бордеро (при желание от клиента).
Продукта има възможност да разпечатва автоматично „Касов бон" при наличието на касов апарат снабден с компютърен интерфейс. Поддържаните касови апарати са: всички касови принтери на  Датекс , Елтрейд ,ISL, ТРЕМОЛ със и без връзка с НАП.

Програмата дава възможност за корекция на сгрешена операция, в рамките на работния ден.

Извличане на справки от програмата за обменни бюра:

Поддържат се три вида справки:

  • Оперативни : Наличност на касата, операции за съответния ден. Тези справки са в помощ на касиера, за следене на работата.
  • Управленски : Данни за купената и продадената валута, за печалбата, за извършените тегления и внасяния на суми. Тези справки са полезни за управителите, за улесняване вземането на ръководни решения.
  • Справки за БНБ: Периодични справки за движения и обороти на валутите.Това са справки изисквани от БНБ и НАП.

Настройки на системата.

Дейност по начално установяване на необходимите параметри за правилното функциониране на системата. Тук се указват: вида на касовия апарат, вида на отпечатваните бордера, типа на принтера /лазерен или матричен/ и други. Тази настройка се извършва при първоначалното инсталиране на системата и се сменя много рядко по време на упражняването на дейността.

При този вид поддръжка се заплаща сума за повикване и работа на час. Цената зависи от времето за което трябва да се реагира.

Цената на продукта зависи от броя на работните места /Каси/ в рамките на едно обменно бюро /Финансова къща/.

  • Цената на продукта за едно работно място е 300 лв.
  • При повече от две работни места се договаря отстъпка
  • Инсталация
  • обучение в рамките на 2 часа
  • гаранционно обслужване в рамките на един месец

Изтегли ДЕМО ВЕРСИЯ