Продукти

Oсновни софтуерни продукти:

  • Animo ExChanger - Система за автоматизиране на работата в ОБ и ФБК.
  • Animo Notus - Приложение за управление на дейността в транспортни и спедиторски фирми.
  • Animo Hermes - Приложение за управление на складово стопанство.


 

"Animo Hermes" – цялостно решение за управление на складово стопанство. Продуктът се разработва и усъвършенствува от 1995 година насам с активното съдействие на множество клиенти и партньори с богат опит в областта на търговията.

Програмата работи под Microsoft Windows

Подробна Информация


 

Продуктът “ExChanger” е разработен с цел автоматизирането на всекидневната дейност на обменни бюра и Финансово-брокерски къщи. Pазработва се от 1995 г. насам, като се обновява непрекъснато, съгласно промените в действащото законодателство. Продуктът предлага бърз и точен достъп до необходимата информация, множество функции за предпазване от неволни грешки и бързото им коригиране.

Програмата работи под Microsoft Windows

Подробна информация

Изтегли ДЕМО ВЕРСИЯ


 

"Animo Notus” – софтуерно приложение за автоматизиране на цялостната дейност на транспортни и спедиторски фирми. Създаден е на базата на сериозни разработки в сферата на управленския софтуер. Цели бързо и качествено обслужване на дейността на клиента, лекота на работа и контрол. Animo Notus е многопотреби-телски и многофирмен продукт, изграден на принципа „Клиент - сървър” и обхващ на практика неограничен брой работни места.


Програмата работи под Microsoft Windows

Подробна информация