За нас

“Animo” означава „движение”... Анимо Груп се структурира и утвърждава на няколко паралелни пазара в продължение на повече от 10 години. През тези години компанията спечели доверието на широка мрежа от клиенти и дистрибутори, ползващи успешно предложените им решения. Основните направления в дейността ни са три:

  • Софтуер – разработка, внедряване и поддръжка на софтуер насочен към организация, управление и контрол на фирми, счетоводство и финансово планиране, цялостни решения за организация на работа при спедиторски и транспортни дружества, както и изчислителен софтуер свързан с планиране и оптимизиране на геодезични и инженерни проекти.
  • Хардуер – техническо оборудване на компютърни мрежи и офиси, поддръжка, администриране, доставка и конфигуриране на интернет, ремонт на компоненти и др.
  • Консултации – на базата на анализ на дейността и ресурсите на фирмата, ние предлагаме схеми за управление, насочени към оптимизиране и ефективност на работа.

“Animo” означава „движение” и ние постоянно се движим напред... Политиката на фирмата е насочена към перспективно разглеждане на пазарното развитие, навлизането на европейски стандарти, внедряването на нови технологии и възможности за пълноценно вписване и развитие в актуалната среда. Стремим се към непрекъснато професионално развитие на екипа и качество на работа, отговарящо на международните стандарти, за да сме винаги в крак с наложените от пазара предизвикателства и дори да сме крачка напред.

Смисълът на “Animo” е движение и ние реализираме вашето движение напред... Продуктите и услугите на Анимо са изцяло съобразени с нормативната база изисквания на РБ и ЕС. Анализирайки и съпоставяйки изискванията на клиентите си и предвид динамиката на разрастващите се пазарни възможности се стремим да развиваме и предлагаме по-богата гама от възможности за пълноценно вписване в актуалната среда, нови и все по-качествени продукти и услуги, които да допринесат в максимална степен за техния успех.