There are no translations available.

Анимо  Софтуер ООД е създадена през 1995 година.

Основната  дейност на фирмата е разработка, внедряване и поддръжка складов финансов и счетоводен софтуер.Анимо Софтуер предлага консултации и услуги за цялостни хардуерни решения и поддръжка на офиса.Наши клиенти са търговски дружества и складови бази, неправителствени организации, институции, финансови къщи,обменни бюра и транспортни фирми в България и в други страни. Продуктите на Анимо Софтуер са изцяло ориентирани към индивидуалните изисквания и специфика на клиента и са съобразени с българското и европейското законодателство и стандарти.

 


 


НОВИНИ:

1. От 09.2011 година програмата "Animo Exchanger" за обменни бюра вече поддържа финансово отчитане при преводи извършени чрез Money Gram, Western Union и други.

2. От 12.2011 година Програмата "Animo Exchanger" за обменни бюра е изцяло адаптирана към новите изисквания на НАП за електронна връзка на фискалните устройства